PROBÍHAJÍCÍ  VÝSTAVY

PURAIBASHI / SOUKROMÍ“

od dubna 2019 – stálá expozice

VOAYER GALLERY – Lidé jsou umění

 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 58

 

 

 

PROBĚHLÉ VÝSTAVY

„BODY LANGUAGE

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA

březen – duben 2019

Galerie 4 – galerie fotografie, Cheb

 

Art Centrum Galerie 4 představuje výstavu Body Language – řeč těla, Petra Jedináka, který se tělesností a jejími projevy ve své tvorbě zabývá prakticky celou svou profesionální kariéru. Už když se jako fotograf časopisu Reflex věnoval portrétu, nešlo mu jen o zachycení „typického“ výrazu dané osobnosti, ale především toho unikátního a prchavého, co tvář nabízela ve smyslu odrazu vnitřní identity. Nejiné je to i v současnosti, po tom, co se pustil do monitorování hloubky prožitku lidské sexuality. V centru jeho pozornosti je vlastně stále totéž: člověk a jeho dvojí podoba – veřejná a soukromá. Ostatně, stále se věnuje také portrétům, jen teď jsou to ty orgasmické. Tím, že v obsáhlých cyklech odhaluje ty stránky lidské existence, které obvykle zůstávají skryty, má jeho tvorba nepopiratelně také edukační význam a stejně tak nerezignuje ani na dokumentační potenciál. Petr Jedinák prostřednictvím svých prací dál soustředěně zkoumá tajemství lidské podstaty a nevyhýbá se přitom ani těm nejskrytějším zákoutím. Tam, kde se mu nedostává přímé odpovědi, spoléhá právě na Body Language a jak jeho snímky čím dál více dokazují, nezapomíná při tom ani na situace, kdy skrze cizí tělo promlouvá někdo jiný.

Výňatek z textu Radka Wohlmutha (kurátora výstavy)

„KRÁSA“

březen 2019

GALERIE FOTO ŠKODA, Praha

 

 

Deset let života, den po dni. Přes tři tísíce šest set fotografií. Ne vždy je to radostný pohled, ale pokaždé je krásný. Protože jsem se rozhodl hledat krásu, nacházím ji. I ta nejhlubší deprese je prostřednictvím obrazu přetavena v naději. 

Probírám se deseti lety svých deníkových fotografií a vzpomínám. A je to čím dál zřetelnější. Přežívám díky umění.

„MUŽI MŮŽOU“

Mužský akt a mužská sexualita v díle Petra Jedináka

Výstava byla součástí živé interaktivní performance VOAYER: Výstava skutečných nahých mužů

17.-18. listopadu 2018

v Drive House, Rubešova 7, Praha 2

 

Tento soubor fotografií jsem pojmenoval „Muži můžou“, protože když na ně koukám, mi jich vlastně trochu líto a chtěl bych se jich zastat. Tlaky na současného muže jsou enormní. Žena se v posledních dekádách osvobodila i sexuálně, muž zůstal pozadu a snaží se zorientovat. Paradoxně je to pro něj těžší, najít svůj sexuální projev. Stres nepřeje mužskému výkonu a doba nepřeje fantazii. Nabízí snazší uspokojení prostřednictvím porna. Chtěl bych touhle výstavou říci, že muži pořád ještě můžou. Můžou se realizovat sexuálně navzdory nástrahám, které tahle doba skýtá, můžou ustát roli manžela i milence a když si to dovolí, můžou jít i za hranice toho, co je v sexu obecně přijatelné.“

„SMRT SI NEVYBÍRÁ“

Výstava jednoho živého a jednoho mrtvého autora o posledních věcech člověka

Vernisáž proběhla 6. září 2018 v kavárně Prostor ve Slaném, Masnokrámská 6. Výstava zde potrvá do 3. listopadu.

„DRUŽINA JEDINÉ KRÁSY“

Skupinová fotografická výstava

výstava proběhla v srpnu a září 2018

v Galerii Co Co na zámku Dobrš

Výstava je součástí programu Mezinárodního hudebního festivalu Dobršská brána 2018.

„Výstava v duchu motta knihy Petra Jedináka Jediná krása spojuje čtyři fotografické osobnosti, které by se jinak nikdy nepotkaly. Spojuje je právě svým mottem, že fotografem se člověk stává ve chvíli, kdy se rozhodne vidět kolem sebe jedině krásu.“

„ART-BRUT-ALL: LOUDS OF CLOUDS“

 

Skupinová výstava s mezinárodní účastí

Proběhla v srpnu a září 2018 na festivale Brutal Assault v Pevnosti Josefov a poté na Dole Michal, Československé armády 413/95, Ostrava – Michálkovice.

„Samotný název výstavy je slovní hříčkou vycházející z názvu festivalu (Brutal Assault) a z termínu, který se užívá pro neškolené umění, pro umění v surovém stavu (Art Brut), tedy: Art-Brut-All. To, co může být za jistých okolností viděno a slyšeno jako brutální a v surovém stavu, dává šanci být uchopeno a prožito jako autentické a původní. Stejně jako na metalové hudební scéně tak i ve výtvarné kultuře. Letošní ročník má podtitul „Louds of Clouds“, který by se dal volně přeložit jako „hlasitosti mraků“. Mraky podněcovali lidskou fantazii od pradávna, jsou dokonalou nebeskou animací. Jsou symbolem přicházející vláhy a tedy i života, ale také mohou vzbuzovat strach z nadcházející bouře. Mraky vyhlížíme s nadějí, respektem, bázní i očekáváním…“

„SVÁTOST TĚLA“

Kolekce vybraných aktů

vernisáž proběhla ve čtvrtek 19. dubna 2018

v Galerii Aleš Knupp v Revoluční 17 na Praze 1

„Když jsem byl mladý, chtěl jsem být kněz nebo baletní mistr. Jako fotograf jsem se paradoxně dostal ke kráse těla i ženským tajemstvím daleko blíž.“

„ORGASMICKÉ PORTRÉTY“

Autorská výstava

Výstava proběhla 17.-21. dubna 2018 v Galerii Tančící dům na Praze 1 jako nedílná součást akce VOAYER: Poslední výstavy nahých žen.

„Myšlenka orgasmických portrétů je nedílně spjatá s použitou technikou. Stříbrná vrstva na skle je jen jedna, neexistuje žádný negativ. Vrcholný okamžik je v ní uchován na věky.“

„NAŠE DUŠE PATŘÍ NÁM“

Kolektivní výstava se skupinou F

Kurátor: Jiří Machalický

Vernisáž proběhla 5. dubna 2018

v Letohradská Open v Praze 7

„Skupina F má za cíl destigmatizaci lidí s duševním onemocněmín.
Víc než dvě třetiny Skupiny F tvoří lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Zbylá třetina jsou lidé, kteří se snaží změnit stereotypy dnešní společnosti.“

 

„ANDĚLÉ JSOU ŽENY“

Autorská výstava

Výstava proběhla během února a března 2018

v Galerii Ateliér Kateřiny Dostálové v Olomouci

„Můj první soubor ambrotypií pro formát skel 50×50 cm jsem koncipoval jako oslavu tajemných bytostí, které při mě stojí – a přirozené krásy nahých těl smrtelníků. Pro mne jako pro muže jsou andělé ženy. Nemohou být jiné.“

„JEDINÁ KRÁSA“

Křest fotoknihy

Best of fotografických deníků Petra Jedináka 2006 – 2016

vernisáž proběhla v pondělí 18. prosince 2017

v Knupp Gallery na Praze 1

„Když se podívám kolem, vidím jenom krásu.“ Před více než 10 lety se fotograf Petr Jedinák rozhodl udělat jednu fotku každý den, aby zachytil prchavé okamžiky, které už se nikdy nevrátí. Výsledkem je unikátní osobní časosběrný dokument, který čítá přes 4 000 fotografií. Do této knihy vybral 250 nejlepších z nich.“

Obálka fotografické knihy Holy Body
„HOLY BODY / SVÁTOST TĚLA“

Křest sběratelské fotoknihy

Best of erotických aktů Petra Jedináka 2008 – 2017

Vernisáž proběhla 26. listopad 2017  19:00

v Drivehouse na Praze 2

„Petr Jedinák chtěl být knězem, aby mohl odhalovat ženská zpovědní tajemství. Nakonec od tohoto záměru upustil a stal se fotografem. V této bilanční knize svých nejlepších fotografických aktů se dotýká tajemství, které mu svěřily jeho modelky za posledních více než 10 let. Celkem zde promlouvá přes 50 modelek, žen a párů v intimních situacích.“

Obálka fotografické knihy Holy Body
„HIDDEN PLEASURES“

Výstava proběhla v říjnu a listopad u 2017

v Paralelní Polis na Praze 7

„Mám jedno celoživotní fotografické téma. Dámské přirození – kundu. Fascinuje mě jak sám objekt, tak i má tvůrčí nenasytnost, kterou zdá se nelze ukojit. Způsobů jak se jí zmocnit, uchopit či pojednat je bezpočet. A má představivost neustále generuje nové a další. Například před nějakým časem se mi zachtělo portrétů kundiček modifikovaných, propíchaných a sešitých. Kde jinde ho zrealizovat a jak jinak, než ve spolupráci s tetovacím a piercingovým studiem Hell.cz, se kterým již řadu let spolupracuji. Slovo dalo slovo, kundičky se potkaly se svými hroty a vznikla tato pozoruhodná fotografická kolekce.“

Ukázky ze série fotografií Hidden Pleasures
„SEXUAL PERSONAE“

Autorská výstava

Praha, DSC Gallery, 2017

kurátor: Otto M. Urban

„Syrovost některých scén je u Jedináka posunuta do specifické extatické roviny. Na jeho ambrotypiích je zachycena jakási kvintesence rozkoše a bolesti, spojení jistých protikladů v přesvědčivý celek. V některých okamžicích se v Jedinákových pracích spojuje tajemství děl Pierra Moliniera se staromistrovstvím Joela-Petera Witkina.“

„ANGELS“

Pilotní výstava ambrotypií

Praha, Galerie Analogue, 2017

„Po sestavení nové kamery na unikátní formát skel 50x50cm jsem stál před otázkou, kde začít. Stalo se mi pár podivuhodných věcí a námět anděla si o to řekl sám.“

„ORGASMICKÉ PORTRÉTY“

Pilotní výstava při příležitosti Prague Pride a Mezinárodního dne ženského orgasmu

Praha, Galerie Litera, 2016

„Myšlenka orgasmických portrétů je nedílně spjatá s použitou technikou. Stříbrná vrstva na skle je jen jedna, neexistuje žádný negativ. Vrcholný okamžik je v ní uchován na věky.“

„TAK FOTO AKT“

Výstava současného fotografického aktu

Praha, Galerie Dolmen, 2016

„Čtyři současné české fotografy spojuje jejich nejčastější volba námětu, kterým je akt, a fascinace ženským tělem.“

 

„RED“

Tematická skupinová výstava s mezinárodní účastí

Gallery 25N, Online, 2015

„The work in this exhibit is about the use of the color red, from a single dot to a completely red image. The artwork ranges from representational to abstract, painting to photography with an emotional range of power, heat, love, sexuality, anger, joy, and war.“

„PŘESAHY: RED EDITION“

Paris, Le Centre Tchèque, 2012

Pražské quadrienále, České centrum v Praze, 2011

kurátor: Lucie Loosová

„Expozice představuje díla 13 českých současných umělců, scénografických tvůrců pro prostor mimo divadlo a naopak díla tvůrců mimo divadelních pro scénografii. Soubor Petra Jedináka Red Edition staví proti sobě a zkoumá estetiku lidského těla ve dvou uměleckých disciplínách, z nichž první – balet – je klasická a zdánlivě uhlazená, a druhá – piercing performance – je nová a zdánlivě surová. Pro autora netypické použití barvy vyzdvihuje univerzální význam červené jako signálu vášně a bolesti.“

„LIBŮSTKY“ A „DENNÍ PRÁCE“

Site-specific instalace velkoformátových fotografií

Bienále výtvarných forem, Muzeum odpadních vod, Praha, 2010

„Ve spolupráci s piercingovým a tetovacím studiem Hell.cz jsem vytvořil soubor velkoformátových fotografií přímo inspirovaný prostory staré čističky odpadních vod v Praze – Bubnech. Fotografie performancí extrémního piercingu jsem instaloval přímo v místech, kde vznikla, což vytvářelo v divácích zvláštní napětí a otevíralo prostor pro představivost. Mimořádně ponurý industriální prostor k výjevům z pekla přímo vybízel.“

 

 

„BRASILIA / OSCAR NIEMEYER“

Výstava fotografií architektury

Uherské Hradiště, Letní filmová škola, 2007

„Před několika lety jsem navštívil osobně slavného architekta Oscara Niemeyera, abych vyfotil jeho ikonická díla, která se stala dominantami Brasílie.“

 

 

S pádem železné opony jsem se stal mediálním fotografem a potřebu vystavovat jsem dlouho nepociťoval. Pro své fotografie jsem každý týden měl stovky tisíc diváků mezi čtenáři časopisu Reflex, a mé fotografie otiskoval i světový tisk. K výstavní činnosti jsem se opět vrátil na sklonku své mediální kariéry.

„PŘEDSTAVY“

První autorská výstava fotografií

Praha, klub VŠCHT, 1984

kurátor: Pavel Scheufler

„Ve své první výstavě ještě za reálného socialismu jsem se zabýval představami o tom, co by mohlo být. Promítá se do ní tíseň mého mládí v době, kdy většina našich ambicí zůstávala jen představami. Výstava byla výrazně ovlivněná epickou tvorbou Duana Michalse a ve svých názvech děl k němu přímo odkazuji.“