SVÁTOST TĚLA / HOLY BODY

UKÁZKA Z FOTOKNIHY, KTEROU PŘIPRAVUJI K VYDÁNÍ

Když si představíš, že se tahle kniha dostane do rukou hromadě lidí, co by pro tebe byla největší satisfakce?

Kdyby ji v době internetu rodičům někde vyšťáraly jejich dospívající děti a začaly si o ní povídat. Protože já si vzpomínám, jak jsem jako mladý fotograf reprodukoval pornočasopisy a šířil jsem je mezi spolužáky.

Ty jsi byl pornografický Kramerius… takže myšlenka katalogu těl není pro tebe vlastně vůbec nová!

Ale zpátky k tomu, co bych chtěl. Chtěl bych, aby je to inspirovalo. Takže trochu je zkazit, ale spíš povznést a inspirovat.

Takže cílem Jedináka je svátost těla, kterou když lidé přijmou, pozvednou úroveň svých ložnic. Ty jsi chtěl být knězem, že? Chtěl jsi, aby se ti zpovídaly hříšné ženy nebo si to představuji příliš jednoduše?

Ne, to je úplně přesný. Bylo mi sedmnáct a přišlo mi to neuvěřitelně vzrušující.

Takže být knězem bylo o tom získat přístup k tajemství? Získat přístup k tajemství žen?

Přesně tak.

To se ti podařilo jako fotografovi.

Ano. Spojil jsem krásu nahých těl a mystérium. A zachoval do značné míry zpovědní tajemství, které nikomu nevyzradím. Proto v té knize není úplně běžně spárovaná kundička s tváří…