CD

PLAKÁTY

KNIHY

ČASOPISY

Předností zkušeného profesionála je, že automaticky bere určitých případech v potaz další zpracování svých fotografií pro tisk. Vytváří kreativní prostor pro grafiky a v kompozicích již vidí loga a písma, odstavce a nadpisy. Počítá s tím, předjímá výsledek a rafinovaně manipuluje myslí kreativců tak, aby výsledek byl optimálním jak pro text, tak i pro obraz. Pár let a desítky, pro další text nepoužitelných, fotografií to trvalo, ale větší část svého profesionálního života již takové požadavky vědomě neřeším – už to prostě vidím…

let fotím profesionálně

políček jsem vyfotil

dní jsem nevynechal fotku do svého fotografického deníku

Kontaktujte mne