ARCHITEKTURA

„Umíte fotografovat?“

„Umím.“

„A proč nenosíte s sebou aparát?“

„Poněvadž žádnej nemám,“ zněla upřímná a jasná odpověď.

„A kdybyste ho měl, tak byste fotografoval?“ otázal se strážmistr.

„Kdyby, to jsou chyby,“ prostodušně odvětil Švejk a klidně snesl tázavý výraz v obličeji strážmistrově, kterému tak právě zas rozbolela hlava, že si nemohl vymyslit žádnou jinou otázku než tuto: „Je to těžké, fotografovat nádraží?“

„Lehčí než něco jinýho,“ odpověděl Švejk, „poněvadž se to nehejbá a pořád to nádraží stojí na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby se tvářilo příjemně.“

II./2 – Švejkova budějovická anabaze

Goetheanum , Dornach, Švýcarsko, Rudolf Steiner
Rodinný dům, Zdiměřice, ČR, Stanislav Fiala

Brasílie – Oscar Niemeyer

let fotím profesionálně

políček jsem vyfotil

dní jsem nevynechal fotku do svého fotografického deníku

Kontaktujte mne